Инвеститорите в злато или инвеститорите в облигации са на грешен път?

Златото става все по-популярно като хеджиращ инструмент заради отрицателната доходност по дълговите книжа заради инфлационните очаквания